Hospital Veterinari del Maresme
Hospital Veterinari del Maresme

REVISTA CLIP

EQUIPAMENT

Radiologia digital: la radiologia digital és una eina diagnòstica de gran importància. Al nostre centre aquest sistema ens permet realitzar radiografies de gran qualitat i ajustar paràmeters per millorar la imatge en aquelles zones d'especial interés.

 

Monitorització: el control de les constants és vital per controlar el seu estat i poder prendre decisions apropiades per cada situació. El noster centre disposa de diversos monitors multiparamètrics, aparells per mesurar la pressió arterial (Doppler, oscilometria d'alta definició), electrocardiograma, saturació d'oxigen, capnografia,...

 

Anestèsia: disposem d'equips d'última generació amb respiració assistida que utilitzen agents anestèsics inhalats molt segurs (sevofluorà), minimitzant així un dels riscos que pot comportar una anestèsia.

Holter: es tracta d'un aparell que permet un estudi electrocardiogràfic de 24 hores de durada. Permetent-nos detectar arritmies que passarien desaparcebudes en un electrocardiograma rutinari o quantificar el nombre d'arritmies que pateix un pacient en el decurs del mateix. Informació que resulta molt útil ja sigui per arribar un diagnòstic definitiu i poder establir-ne un tractament, com per controlar la evolució d'aquells pacients que ja s'estan tractant.

El nostre dispositiu Holter és el més petit del mercat, minimitzant les molèsties al nostre pacient.

 

 Arc de fluoroscòpia: proporciona imatges similars a la radiologia però en moviment i temps real. És de gran utilitat en traumatologia (permetent un seguiment en temps real de la colocació dels implants i la distribució a l'espai del fragments ossis), trànsits digestius i indespensable per realitzar cirurgies intervencionistes cardíaques a on, gràcies a la fluoroscòpia, es realitzaran per cateterisme minimitzant així el risc i durada de les intervencions.

 

Endoscopio: l'endoscòpia és una tècnica que permet explorar l'interior de les cavitats orgàniques d'una forma no invasiva, permetent l'examen d'estructures, presa de mostres i en algunes ocasions realitzar tractaments.

L'Hospital Veterinari del Maresme disposa d'un extens nombre d'equips endoscòpics, ja siguin rígids o flexibles:

· Videoendoscop flexible de 9mm de diàmetre

· Broncoscop

· Endoscop rígid de 2,7 i 5 mm de diàmetre

· Otoscop

 

Que ens permeten realitzar procediments tals com:

· Esofagoscòpia

· Gastroscòpia

· Duodenoscòpia

· Colonoscòpia

· Traqueobroncoscòpia

· Rinoscòpia

· ArtroscòpiaEcògraf: l'ecografia és una tècnica diagnòstica de gran importància a la medicina veterinària actual. Ens permet identificar i estudiar òrgans i estructures internes dels nostres pacients d'una forma no invasiva. El nostre ecògraf està equipat amb diverses sondes i disposa d'una funció (entre d'altres) Doppler (pulsat-continu-color) i doppler tissular, que ens permet realitzar estudis cardíacs complets.

 

Ventilació mecánica: disposem d'un ventilador mecànic per aquells pacients que per algun motiu no poden respirar per si sols o necessiten ajuda per mantenir els paràmeters respiratoris dins d'uns valors acceptables. Es tracta d'una eina terapèutica de maneig complexe, però que pot salvar la vida a pacients crítics.

 

Electrocardiograma: ens permet estudiar l'activitat elèctrica del cor, permetent-nos diagnosticar arritmies de diferents origens, així com dilatacions cardíaques. El nostre electrocardiograma permet la visualtizació del ritme cardíac en una pantalla LCD, amb la possibilitat d'impressió en paper per un estudi més detallat.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Hospital Veterinari del Maresme