Hospital Veterinari del Maresme
Hospital Veterinari del Maresme

REVISTA CLIP

 

Des del principi el nostre centre va apostar per una hospitalització de qualitat. Actualment això es tradueix en una sala d'hospitalització-cures intensives amb capacitat per 25 pacients, amb un veterianri i un auxiliar qualificats destinats a l'atenció d'aquests pacients; així com d'equips mèdics d'última generació que permeten monitoritzar tot tipus de pacient, sigui quina sigui la seva patologia. Així mateix, la UCI s'encarrega del control pre i postoperatori dels pacients quirúrgics o aquells que per qualsevol motiu han de ser sedats o anestesiats.

 

El personal responsable de la hospitalització està familiaritzat amb tècniques tals com:

 

- Determinació de pressió arterial (oscilometria, doppler, directo)

- Determinació de pressió venosa central

- Monitorització multiparamètrica

- Col·locació de catéters venosos centrals i arterials

- Col·locació de sondes nasals per administrar oxigenoteràpia

- Col·locació de sondes d'alimentació (nasoesofàgiques, esofagostomia, gastrotomia,...)

- Col·locació de sondes urinàries (semirigides, Foley,...)

- Col·locació de drenatges toràcics i abdominals

- Transfusions de diferents components sanguinis (plasma, concentrat d'eritròcits,...)

- Infusions continues intravenoses de medicacions especials

- Ventilació mecànica assistida-controlada

- Alimentació parenteral (intravenosa)Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Hospital Veterinari del Maresme