Hospital Veterinari del Maresme
Hospital Veterinari del Maresme

REVISTA CLIP

DIAGNÒSTIC PER IMATGE

Les millores tecnològiques de les noves modalitats de diagnòstic per imatge han suposat una revolució a la medicina veterinaria en els últims anys. La incorporació d'aquests mètodes al nostre hospital, ens permet afinar el diagnòstic de les patologies que afecten a les nostres mascotes.

 

A l'Hospital Veterinari del Maresme disposem de les següents tècniques de diagnòstic per imatge:

 

Radiologia Digital:

En el camp de la radiologia, una imatge d'alta qualitat, rapidesa i precisió són essencials per un diagnòstic més precís.

 

Tecnologia d'última generació que ens permet obtenir radiografies d'alta precisió per un diagnòstic per imatge més ràpid i fiable. Així com l'ús de menors dosis de radiació per les nostres mascotes i eliminar els materials contaminants de l'us de la radiologia convencional (plom i productes químics del revelat)

La facilitat d'accés a la informació i disponibilitat immediata a qualsevol punt de l'hospital en fan un sistema especialment cómode i eficaç.

Amb la radiologia digital tenim la possibilitat d'enviar imatges via internet, facilitant-ne l'ús, diagnòstic i difusió tant per propietaris com veterinaris referents.


Fluoroscòpia

La fluoroscòpia és una tècnica d'imatge que proporciona un salt qualitatiu en el diagnòstic d'algunes malaties.

Els seus usos principals són:

 • Estudi dinàmic de la tràquea de pacients amb colapse traqueal.
 • Asistència a la col·locació d' "stents" traqueals.
 • Diagnòstic dels trastorns de deglució.
 • Suport en reducció de fractures.
 • Intervencionisme cardíac: valvulopaties, tractament del conducte arteriós persistent i colocació de marcapassos.

 

Ecografia

L'examen amb ultrasons és una tècnica precisa, ràpida i poc invasiva que en els darrers anys s'ha consolidat per la valoració dels òrgans abdominals. A l'Hospital Veterinari del Maresme l'ús de l'ecografia amb sondes d'alta resolució ens permet explorar animalsexòtics de petit tamany, explorar estructures superficials (mames, coll, ulls, múscul, tendons i masses subcutànies) en casos concrets la cavitat toràcica.

 

Ecografia abdominal

 

La ecografia abdominal és una tècnica àmpliament utilitzada per la valoració de patologies intraabdominals, en ocasions pot substituir la radiologia, ja que permet un estudi en moviment. En el nostre centre s'utilitza per:

 • Determinació de l'estructura, el tamany i la posició d'òrgans abdominals (ronyó, melsa, fetge, pàncrees, estómac, intestins, ovaris, úter, testicles, pròstata, limfonodes, glàndules adrenals,...)
 • Detecció i recollida, per el posterior anàlisi, de líquid abdominal en cas d'ascitis.
 • Valorar la motilitat gastrointestinal i la recerca de la causa d'una obstrucció (invaginacions, cossos estranys,...)
 • Diagnòstic i seguiment de gestacions.
 • Detecció de masses anòmales, punció amb agulla fina de les mateixes per obtenir un diagnòsitc presumptiu
 • Estudi mitjançant Doppler de la vascularització hepàtica i alteracions del seu fluxe (trombos, neoplàsies,...)

 

Ecocardiografia Doppler

La ecografia cardíaca permet valorar d'una manera molt precisa i objectiva les patologies cardíaques. Gràcies a aquesta tècnica podem examinar les vàlvules, paret, diferents cambres cardíaques. Els fluxes intracardíacs així com les princpilas arteries i venes. L'estudi d'aquestes dades ens servirà per determinar la funcionalitat del cor.

Definitivament la ecocardiografia és una tècnica imprescindible pel diagnòstic precís i el control de la evolució de les diferents cardiopaties que pateixen les nostres mascotes.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Hospital Veterinari del Maresme