Hospital Veterinari del Maresme
Hospital Veterinari del Maresme

REVISTA CLIP

HOSPITALITZACIÓ-UCI

 Des del principi el nostre centre va apostar per una hospitalització de qualitat. Actulament això es tradueix en una sala d'hospitalització-cures intensives amb capacitat per 25 pacients, amb un veterinari i un auxiliar qualificats destinats únicament a la cura d'aquests pacients.

L'HVM disposa d'un servei d'hospitalització-cures intensives amb personal especialitzat i equips mèdics d'última generació que permeten monitoritzar tot tipus de pacient, sigui quina sigui la seva patologia. Així mateix, la UCI s'encarrega també del control dels preoperatoris del pacient quirúrgics o aquells que per qualsevol motiu han de sedar-se o anestesiar-se.

 

El personal responsable de la hospitalització està familiaritzat amb tècniques tals com:

 

-Determinació de la pressió sanguínia arterial (oscilometria, doppler, directe)

-Determinació de pressió venosa central

-Monitorització multiparamètrica

-Col·locació de catéter central (venosos i arterials)

-Col·locació de sondes nasals per administració d'oxigenoteràpia

-Col·locació de sondes d'alimentació (nasoesfàgiques, esofagostomia, gastrotomia,...)

-Col·locació de sondes urinàries (semirigides, Foley,...)

-Col·locació de drenatges toràcics i abdominals

-Transfusió d'hemoderivats (plasma, concentrat eritrocistari,...)

-Infusions continues intravenoses de medicacions especials

-Ventilació mecànica assistida-controlada

-Alimentació parenteral (intravenosa)Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Hospital Veterinari del Maresme