Hospital Veterinari del Maresme
Hospital Veterinari del Maresme

REVISTA CLIP

SERVEI D'ENDOSCÒPIA

L'endoscòpia és una tècnica que permet explorar l'interior de les cavitats orgàniques d'una forma no invasiva. Gràcies a aquesta tècnica podem examinar aquestes estructures, prendre biòpsies i en algunes ocasions practicar alguns tractaments.

A l'Hospital Veterinari del Maresme d'un ampli nombre d'equips endoscòpics, tant rígids com flexibles:

 • Videoendoscopi flexible de 9mm. de diàmetre: estudi de l'aparell digestiu.
 • Broncoscopi: estudi de nasofaringe, coanas, traquea i bronquis.
 • Otoscopi: estudi del conducte auditiu extern i membrana timpànica.
 • Endoscopi rígid de 5mm de diàmetre: toracoscòpia i laparoscòpia.

Els procediments realitzats amb major freqüència són:

 • Esofagoscòpia: extracció de cossos estranys, diagnòstic i dilatació d'estenosis.
 • Gastroscopia: diagnòstic de les malalties que cursen amb vòmits com úlceres, gastritis cròniques, neoplàsies i trastorns del pílor. Extracció de cossos estranys.
 • Duodenoscòpia: diagnòstic i extracció de cossos estranys. Diagnòstic de malaties que cursen amb diarrees cròniques.
 • Colonoscòpia: diagnòstic de malalties de l'intestií gruixut.
 • Traqueobroncsocòpia: examen de la traquea i l'arbre bronquial en processos que cursen amb tos o dificultats respiratòries. Realització de rentats broncoalveolars.
 • Rinscòpia: examen de la cavitat nasal quan tenim trastorns que cursen amb estornuts, descàrrega nasal, epistaxis. Extracció de cossos estranys i presa de biòpsies.
 • Atroscòpia: diagnòstic i tractament de patologies articulars.

Utilitzant els endoscopis podem accedir a l'interior de la cavitat toràcica (TORACOSCÒPIA)  i l'abdomen (LAPAROSCÒPIA) d'una manera no invasiva i molt menys traumàtica que la cirurgia convencional; el que permet una ràpida, menys dolorosa i amb menys compliacions recuperació postquirúrgica

 

 • Toracoscòpia: diagnòstic de masses, alteracions del parènquima pulmonar, presa de biòpsies i pericardiectomies.
 • Laparoscòpia: diagnòstic de masses, presa de biòpsies i gastropèxia preventives.Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Hospital Veterinari del Maresme